Σχετικά με τη δημιουργία ταινιών

 

Η σελίδα αυτή περιέχει πηγές και πληροφορίες σχετικές με τη δημιουργία βίντεο και προβλέπεται να ανανεώνεται συχνά, όποτε έρχεται στα χέρια μας νέο υλικό. 

 

 

 

Οδηγός για τη δημιουργία ταινιών (κείμενο σε pdf). Έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές με την επίβλεψη των καθηγητών τους να δημιουργήσουν μία ταινία μικρού μήκους εντός ή εκτός του σχολικού χώρου. Ο οδηγός έχει συνταχθεί από τον Κυριάκο Χαριτάκη, τον οποίο ευχαριστούμε για την παραχώρηση.

 

 

 

 

 

 

Θεωρητικό μάθημα δημιουργίας ταινιών σε σχολεία (Συνδεσμος Βίντεο)

 

 

Εργαστήριο με αντικείμενο το γύρισμα βασικών σκηνών σε ταινία (Σύνδεσμος Βίντεο)