Ομάδες

Ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία ή περισσότερες ομάδες βίντεο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί μία συλλογή από βίντεο τα οποία είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα και διαθέτουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγμα τη θεματολογία τους, το ότι αφορούν σε ένα συγκεκριμένο σχολείο κλπ. Σε κάθε ομάδα μπορούν να εγγραφούν και άλλοι χρήστες και να προσθέτουν βίντεο, εφόσον τους το επιτρέψει ο δημιουργός της ομάδας. Επίσης, τα περιεχόμενα μιας ομάδας μπορεί να είναι ορατά σε όλους ή μόνο στους συμμετέχοντες σε αυτή.


Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, πατήστε στην επιλογή “Οι σελίδες μου”, αφού συνδεθείτε. Οι διαθέσιμες ομάδες φαίνονται παρακάτω. Μπορείτε να αναζητήσετε μια ομάδα με βάση το όνομά της.


Ομάδα Περιγραφή Στοιχεία Ιδιοκτήτης Ημερομηνία
retro games do you remember them? 1 dolgyras 14/12/2020 - 17:19
synedrio.edu.gr Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. 0 paidpink 15/05/2014 - 01:29
Teachers4Europe Teachers for Europe Programme 0 elkampos 15/05/2017 - 11:49
test Seminaria 1 ptrevlas 17/10/2014 - 19:51
test test 0 testteia1 30/04/2014 - 14:52
test1 test1 1 avramidisd 31/10/2014 - 18:41
test3 test 0 avramidisd 30/09/2015 - 18:16
test_create_team_zach description_team 1 zacharaki 18/09/2014 - 18:34
tsop tsop 2 tsopokis 20/04/2021 - 19:46
unicef Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 3 geapostoli 07/03/2016 - 23:58

Σελίδες