Ομάδες

Ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία ή περισσότερες ομάδες βίντεο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί μία συλλογή από βίντεο τα οποία είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα και διαθέτουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγμα τη θεματολογία τους, το ότι αφορούν σε ένα συγκεκριμένο σχολείο κλπ. Σε κάθε ομάδα μπορούν να εγγραφούν και άλλοι χρήστες και να προσθέτουν βίντεο, εφόσον τους το επιτρέψει ο δημιουργός της ομάδας. Επίσης, τα περιεχόμενα μιας ομάδας μπορεί να είναι ορατά σε όλους ή μόνο στους συμμετέχοντες σε αυτή.


Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, πατήστε στην επιλογή “Οι σελίδες μου”, αφού συνδεθείτε. Οι διαθέσιμες ομάδες φαίνονται παρακάτω. Μπορείτε να αναζητήσετε μια ομάδα με βάση το όνομά της.


Ομάδα Περιγραφή Στοιχεία Ιδιοκτήτης Ημερομηνία
aikkaltsou aikkaltsou 0 aikkaltsou 12/12/2013 - 21:29
Among us team Ας παίξουμε Among us. 0 a523578 26/01/2021 - 16:41
Digital από το 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Βίντεο από το 2ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου 0 elmerkouri 25/03/2021 - 12:26
dimibampas dimibampas 0 dimibampas 11/06/2015 - 21:59
E-class Περιέχονται βίντεο σχετικά με την e-class 0 edimoula 27/09/2020 - 02:10
E-me blogs E-me blogs 0 a631151 31/07/2020 - 19:42
e-twinning: We love apps The Greek e-twinners present themselves in front of the camera. Come and meet them! 0 ioangiannop 26/10/2017 - 02:45
ESA - Teach with space Εκπαιδευτικά βίντεο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency - ESA) 11 vodpk 16/11/2017 - 12:53
etwinning webinars Webinars σχετικά με το περιβάλλον του δικτύου etwinning και εργαλεία web 2.0 χρήσιμα στα έργα. 1 cbitsis 04/03/2014 - 22:27
European School Radio European School Radio 0 9050084 07/04/2022 - 13:33

Σελίδες