Ομάδες

Ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία ή περισσότερες ομάδες βίντεο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί μία συλλογή από βίντεο τα οποία είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα και διαθέτουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγμα τη θεματολογία τους, το ότι αφορούν σε ένα συγκεκριμένο σχολείο κλπ. Σε κάθε ομάδα μπορούν να εγγραφούν και άλλοι χρήστες και να προσθέτουν βίντεο, εφόσον τους το επιτρέψει ο δημιουργός της ομάδας. Επίσης, τα περιεχόμενα μιας ομάδας μπορεί να είναι ορατά σε όλους ή μόνο στους συμμετέχοντες σε αυτή.


Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, πατήστε στην επιλογή “Οι σελίδες μου”, αφού συνδεθείτε. Οι διαθέσιμες ομάδες φαίνονται παρακάτω. Μπορείτε να αναζητήσετε μια ομάδα με βάση το όνομά της.


Ομάδα Περιγραφή Στοιχεία Ιδιοκτήτης Ημερομηνία
Στ' τάξη, Δ.Σχ. Μητρόπολης (2019-20) βίντεο μόνο για τα μέλη της τάξης 0 ce2005 07/04/2020 - 11:58
Σταυρούλα Λαδά Ομάδα με βίντεο της δασκάλας Σταυρούλας Λαδά 3 pde4424 08/07/2017 - 16:43
Σχολικές Δραστηριότητες Σχολικές δραστηριότητες για το έτος 2015 - 2016 στο Α Δημοτικό σχολείο Παραμυθιάς 1 elkampos 03/06/2016 - 00:56
Σχολικές εορτές 3ου Γυμνασίου Βύρωνα Οι σχολικές εορτές του σχολείου μας 2 3gymvyro 25/11/2013 - 21:20
Σχολικός Εκφοβισμός Βίντεο σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό. 3 gymperam 03/08/2014 - 17:24
Τα καλύτερα τα καλύτερα βίντεο 2 - 26/09/2016 - 18:53
τηλεδιάσκεψη 15/1 τηλεδιάσκεψη 15/1 2 pgousia 15/01/2015 - 19:10
τηλεδιασκεψη 18/12 βρτρττρτρ 2 pgousia 18/12/2014 - 19:12
τηλεκπαιδεύσεις ΑΠΘ Ομάδα για τις τηλεκπαιδεύσεις 0 pgousia 26/11/2013 - 16:41
τηλεκπαιδευση 8/10 τηλεκπαιδευση 8/10 0 pgousia 08/10/2014 - 20:23

Σελίδες