Δίνουμε δεύτερη ζωή στα παλιά μας ρούχα χωρίς να μολύνουμε το περιβάλλον!


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1566 views

Duration: 00:05:50

Posted by: 3lykkomo on 03-02-2023

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΤο σχολείο μας φέτος συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 21-27 Νοεμβρίου 2022 με θέμα τα “Βιώσιμα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα” και με τη δράση: Επαναχρησιμοποίηση & Ανακύκλωση Ρούχων έχοντας ως βασικό Μήνυμα: Δίνουμε δεύτερη ζωή στα παλιά μας ρούχα χωρίς να ξοδεύουμε χρήματα και χωρίς να μολύνουμε το περιβάλλον!
Η δράση επικεντρώθηκε στις θεματικές: Κυκλικά και βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και Διαλογή και ανακύκλωση απορριμμάτων, αλλά και στην Επαναχρησιμοποίηση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΔίνουμε δεύτερη ζωή στα παλιά μας ρούχα χωρίς να μολύνουμε το περιβάλλον!
Type