Οδηγοί για τη δημιουργία ταινιών


Βρείτε εδώ έναν σύντομο οδηγό που έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές με την επίβλεψη των καθηγητών τους να δημιουργήσουν μία ταινία μικρού μήκους εντός ή εκτός του σχολικού χώρου. Ο οδηγός έχει συνταχθεί από τον Κυριάκο Χαριτάκη, τον οποίο ευχαριστούμε για την παραχώρηση.