προσβασιμότητα

Κανόνες προσβασιμότητας στα βίντεο

 

Κατά τη διαδικασία ανάρτησης ενός βίντεο, στο βήμα 3 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τον καθορισμό δικαιωμάτων πάνω στο βίντεο. Τις ίδιες ρυθμίσεις μπορεί ο χρήστης να τις επεξεργαστεί αργότερα, αφού η ανάρτηση έχει ολοκληρωθεί, πατώντας στο κουμπί "Επεξεργασία" στα δεξιά της οθόνης, όταν βρίσκεται στη σελίδα αναπαραγωγής του βίντεο.


Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο εμφανίζεται η ακόλουθη καρτέλα: