Κανόνες προσβασιμότητας στα βίντεο

 

Κατά τη διαδικασία ανάρτησης ενός βίντεο, στο βήμα 3 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τον καθορισμό δικαιωμάτων πάνω στο βίντεο. Τις ίδιες ρυθμίσεις μπορεί ο χρήστης να τις επεξεργαστεί αργότερα, αφού η ανάρτηση έχει ολοκληρωθεί, πατώντας στο κουμπί "Επεξεργασία" στα δεξιά της οθόνης, όταν βρίσκεται στη σελίδα αναπαραγωγής του βίντεο.


Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο εμφανίζεται η ακόλουθη καρτέλα:

 

 

Εκεί ο χρήστης ορίζει τα ακόλουθα:


Α. Δικαίωμα πρόσβασης
Υπάρχουν τέσσερις δυνατότητες:

  • - “Από όλους”: Το βίντεο μπορεί να το δει ο καθένας, ακόμα και αν δεν έχει κάνει login.
  • - “Μόνο από πιστοποιημένους χρήστες”: Το βίντεο μπορούν να το δουν όλοι όσοι έχουν κάνει login στην πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  • - "Μόνο σε χρήστες του σχολείου μου": Εμφανίζεται η λίστα με τα σχολεία στα οποία ανήκει ένας χρήστης (υπάρχουν περιπτώσεις διδασκόντων που διδάσκουν σε περισσότερα από ένα σχολεία). Ο χρήστης επιλέγει το σχολείο ή τα σχολεία στα οποία θα είναι δυνατή η προβολή. Αυτό σημαίνει ότι το βίντεο μπορούν να το δουν μόνο χρήστες (διδάσκοντες, μαθητές, λοιπό προσωπικό) οι οποίοι έχουν κάνει login και ανήκουν στο συγκεκριμένο σχολείο.
  • - “Μόνο σε χρήστες της επιλογής μου”: Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται ένα πεδίο κειμένου όπου ο κάτοχος του βίντεο εισάγει τα email των ατόμων τα οποία επιθυμεί να μπορούν να δουν το βίντεο. Τα email πρέπει να είναι της μορφής xxxx@sch.gr και να χωρίζονται με κόμμα (,) αν είναι περισσότερα από ένα. Το βίντεο θα μπορεί να αναπαραχθεί μόνο από τους χρήστες που θα είναι στην παραπάνω λίστα, εφόσον έχουν κάνει login, και από κανέναν άλλο, πιστοποιημένο ή μη χρήστη.

 


Β. Ορατότητα
Αν το συγκεκριμένο πεδίο επιλεγεί, τότε το βίντεο θα είναι ορατό σε όλες τις δημόσιες λίστες της υπηρεσίας, δηλαδή στις καρτέλες πρόσφατων βίντεο, στα δημοφιλή, στις κατηγορίες. Στην αντίθετη περίπτωση, οι χρήστες δεν μπορούν να αντιληφθούν καν την ύπαρξή τους, παρά μόνο αν ο κάτοχός τους τους στείλει το σχετικό url. Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του βίντεο μπορεί να δει και να επεξεργαστεί το βίντεο από την καρτέλα “Οι σελίδες μου > Βίντεο”, αφού έχει συνδεθεί. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι σε περίπτωση όπου κάποιος (ο ιδιοκτήτης ή όποιος γνωρίζει το url) προσθέσει το βίντεο σε κάποια ομάδα ή κανάλι, τότε το βίντεο θα είναι ορατό σε όλους μέσα από την εν λόγω ομάδα ή κανάλι.


Γ. Δικαίωμα τοπικής αποθήκευσης
Αν το συγκεκριμένο πεδίο επιλεγεί, τότε οι χρήστες οι οποίοι πρώτα έχουν συνδεθεί στην πλατφόρμα, έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν τοπικά το αρχείο βίντεο.


Δ. Συνοδευτικό αρχείο
Ο χρήστης μπορεί να αναρτήσει συνοδευτικό αρχείο για πνευματικά δικαιώματα που αφορούν στο βίντεο. Το συγκεκριμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μέχρι 5mb και σε μορφή pdf.


Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ενότητες «Δικαίωμα πρόσβασης» και «Ορατότητα» μπορούν να συνδυαστούν ώστε να παρέχουν διάφορα επίπεδα προσβασιμότητας στα βίντεο. Παραδείγματα:


  • - Ένα βίντεο είναι προσβάσιμο μόνο σε συγκεκριμένους χρήστες και μη ορατό στις σελίδες της υπηρεσίας. Με αυτό τον τρόπο μόνο οι συγκεκριμένοι χρήστες θα το δουν αλλά και ακόμα περισσότερο θα γνωρίζουν την ύπαρξή του.

  • - Ένα βίντεο είναι προσβάσιμο από όλους αλλά μη ορατό. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης που το ανάρτησε στέλνει το url σε όσους επιθυμεί να το δουν, οι οποίοι μπορεί και να μην έχουν λογαριασμό στο ΠΣΔ (π.χ. γονείς, εξωτερικοί συνεργάτες). Το βίντεο θα γίνει γνωστό σε τρίτους μόνο εφόσον κάποιος από τους γνώστες γνωστοποιήσει με κάποιο τρόπο το url.

  • - Ένα βίντεο είναι προσβάσιμο από τους πιστοποιημένους χρήστες και ορατό στις σελίδες της υπηρεσίας. Τότε οι χρήστες του ΠΣΔ μπορούν να κάνουν login και να το δουν, ενώ όλοι οι υπόλοιποι επισκέπτες της υπηρεσίας, γνωρίζουν την ύπαρξή του, καθώς είναι καταχωρημένο σαν τίτλος στις σελίδες της υπηρεσίας, αλλά δεν μπορούν να το αναπαράγουν.