Μεταδόσεις

Τίτλος Έναρξη Λήξη
Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια Αποτίμηση Πράξης – Βράβευση Εκπαιδευτικών-... 03-11-2015 08:50 03-11-2015 17:00
Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων -... 29-10-2015 09:30 29-10-2015 20:00
3η ΗΜΕΡΑ-1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής... 25-10-2015 08:50 25-10-2015 17:00
2η ΗΜΕΡΑ-1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής... 24-10-2015 08:50 24-10-2015 21:30
1η ΗΜΕΡΑ-1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής... 23-10-2015 16:20 23-10-2015 22:30
Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φαινομένων... 16-10-2015 09:50 16-10-2015 16:00
-ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ- 3η ΗΜΕΡΑ-Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και... 04-10-2015 08:50 04-10-2015 21:30
-ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ- 2η ΗΜΕΡΑ-Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και... 03-10-2015 08:50 03-10-2015 21:30
-ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ- 1η ΗΜΕΡΑ-Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και... 02-10-2015 17:50 02-10-2015 22:00
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 29-09-2015 09:20 29-09-2015 19:00

Σελίδες