Μεταδόσεις

Τίτλος Έναρξη Λήξη
Σεμινάριο ΔΕΠΥ: Προσαρμοσμένο ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για... 12-05-2022 18:45 12-05-2022 21:30
2ο Παν. Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας: Το αποτύπωμα του 1821 στον τόπο... 06-05-2022 16:30 06-05-2022 19:30
2ο Παν. Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας: Το αποτύπωμα του 1821 στον τόπο... 06-05-2022 16:30 06-05-2022 19:30
2ο Παν. Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας: Το αποτύπωμα του 1821 στον τόπο... 06-05-2022 16:30 06-05-2022 19:30
2ο Παν. Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας: Το αποτύπωμα του 1821 στον τόπο... 06-05-2022 16:30 06-05-2022 19:30
2ο Παν. Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας: Το αποτύπωμα του 1821 στον τόπο... 06-05-2022 11:30 06-05-2022 14:30
2ο Παν. Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας: Το αποτύπωμα του 1821 στον τόπο... 06-05-2022 11:30 06-05-2022 14:30
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας: Το αποτύπωμα του 1821 στον... 06-05-2022 11:30 06-05-2022 14:30
2ο Παν. Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας: Το αποτύπωμα του 1821 στον τόπο... 06-05-2022 11:30 06-05-2022 14:30
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας: Το αποτύπωμα του 1821 στον... 06-05-2022 08:30 06-05-2022 11:30

Σελίδες