Μεταδόσεις

Τίτλος Έναρξη Λήξη
Εξάρτηση από το Διαδίκτυο και τις κινητές συσκευές 29-05-2017 18:50 29-05-2017 22:00
Η Μαθητεία στο Επαγγελματικό Λύκειο 09-05-2017 18:50 09-05-2017 22:00
9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας - 4η μέρα -... 28-04-2017 09:50 28-04-2017 14:30
9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας - 4η μέρα 28-04-2017 08:50 28-04-2017 15:00
9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας - 3η μέρα -... 27-04-2017 09:50 27-04-2017 14:30
9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας - 3η μέρα 27-04-2017 08:50 27-04-2017 15:00
9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας - 2η μέρα -... 26-04-2017 09:50 26-04-2017 14:30
9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας - 2η μέρα 26-04-2017 08:50 26-04-2017 15:00
9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας - 1η μέρα -... 25-04-2017 09:50 25-04-2017 14:30
9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας - 1η μέρα 25-04-2017 08:50 25-04-2017 15:00

Σελίδες