4ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας

0 videos

0 subscribers

Posted by: azisopo on Tue, 05/05/2020 - 22:42

Collection description

Σε αυτή την ομάδα θα ανεβάζουμε βίντεο με εργασίες των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 4ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.

Collection permissions

Registered users can view collection's content and also add videos


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0