Εντυπώσεις από το ταξίδι της Στ τάξης στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

726 views

Duration: 00:49:22

Posted by: 10dimchacha on 05-05-2014

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΕντυπώσεις από το ταξίδι της Στ τάξης στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα , και την συμμετοχή του σχολείου στο European School Radio
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΕντυπώσεις από το ταξίδι της Στ τάξης στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα
Type