640 γραμμάρια ψυχής

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

36 views

Duration: 00:05:40

Posted by: dchatzakis on 08-02-2023

ContributorΧατζάκης Δημήτριος
Coverage
Related day of the year27 January
CreatorΕκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
Date08 February 2023
DescriptionΤο βίντεο παρουσιάζει τη ζωή του Μαρσέλ Νατζαρή που υπήρξε ένας από τους ελάχιστους επιζώντες Ζόντερκομάντο. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο χειρόγραφό του που βρέθηκε θαμμένο στον περίβολο των κρεματορίων.
Language
PublisherΕκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
Relation
Rights
Source
SubjectΟλοκαύτωμα, Έλληνες Εβραίοι
Title640 γραμμάρια ψυχής
TypeΕκπαίδευση