"Μετρώντας το ύψος αντικειμένων"


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

632 views

Duration: 00:03:30

Posted by: 2gymalxp on 23-03-2024

ContributorΜουσικό κομμάτι: energy.mp3 Royalty Free Music: Bensound.com/royalty-free-music License code: FNTXNX7IAEESKNNE
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΈνα διαθεματικό-βιωματικό μάθημα Τεχνολογίας-Μαθηματικών που επέτρεψε τη μέτρηση του ύψους μεγάλων αντικειμένων από απόσταση, αξιοποιώντας τις γνώσεις των μαθηματικών, συγκεκριμένα της εφαπτομένης οξείας γωνίας και με τη βοήθεια μιας συσκευής micro:bit.
Υπεύθυνοι οι καθηγητές Μαθηματικών κ.Μόκαλη και Τεχνολογίας κ.Κεΐσογλου.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
Title"Μετρώντας το ύψος αντικειμένων"
Type