ο κύκλος του νερού

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

7 views

Duration: 00:01:58

Posted by: mkrithioti on 24-01-2016

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΤο νερό στο περιβάλλον με τη βοήθεια του ήλιου εξατμίζεται.Με τη βοήθεια του αέρα και με τη μορφή υδρατμών ανεβαίνει προς τα πάνω όπου υγροποιείται. Από εκεί με τη μορφή σταγόνων πέφτει προς τη γη ,απ΄ όπου ξεκίνησε για να συνεχίσει την ίδια πορεία.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
Titleο κύκλος του νερού
Type