Πρόληψη και Αγωγή Υγείας στo 4ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1398 views

Duration: 00:06:34

Posted by: 4dimpol on 03-02-2015

ContributorΜπάρμπας Θεοχάρης ΠΕ70 Δασκάλων
Coverage
Related day of the year
CreatorΜπάρμπας Θεοχάρης ΠΕ70 Δασκάλων
Date03 February 2015
DescriptionΗ Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, ΝΠΔΔ που αποτελεί το επιμελητήριο των Νοσηλευτών, υλοποιεί την Πράξη που εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (Άξονας Προτεραιότητας 14 – Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.
Αντικείμενο της πράξης, πέραν των βασικών αρχών της αγωγής υγείας, ήταν η εκπαίδευση στην παροχή Πρώτων Βοηθειών.
Το έργο αφορούσε τμήματα μαθητών της 5ης και 6ης τάξης δημοτικού, σε 23 Δήμους παρέμβασης (15 στην Αττική και 8 στη Θεσσαλονίκη). Παράλληλα, η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες απευθύνεται στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
Η παρέμβαση έγινε από ομάδες επαγγελματιών υγείας (Ιατροί, Νοσηλευτές κλπ.) και ήταν διάρκειας περίπου 4ων ωρών.
Languageel
Publisher4ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΠρόληψη και Αγωγή Υγείας στo 4ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης
TypeΑγωγή Υγείας