Δ' ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

34 views

Duration: 00:36:18

Posted by: chrysekos on 24-01-2015

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΣυρραφή αποσπασμάτων σχετικών με το πνεύμα των Σταυροφοριών και ειδικότερα με τα αίτια και τις συνέπειες της Δ' Σταυροφορίας και με την άλωσης της Κων/πολης το 1204. Τα αποσπάσματα προέρχονται από τη σειρά του BBC "CRUSADES", από το ντοκιμαντέρ του History Channel "The Lost Empire II (The envy of the world - Forever and ever)" και από την εκπομπή της "Μηχανής του χρόνου" "Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τα αίτια της παρακμής".
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΔ' ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ
Type