Η μουσική ως στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

6 views

Duration: 00:02:26

Posted by: ttsimpouri on 11-01-2016

ContributorΤσιμπούρη Θεοδώρα
Coverage
Related day of the year
CreatorΤσιμπούρη Θεοδώρα
Date11 January 2016
DescriptionΦιλοσοφικές προσεγγίσεις και αναλυτικά προγράμματα
μουσικής
Languageel
PublisherΤσιμπούρη Θεοδώρα
Relation
Rights
Source
Subjectμουσική, αναλυτικά προγράμματα
TitleΗ μουσική ως στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού
Type