Το πείραμα των δύο σχισμών (κβαντική φυσική)

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

13 views

Duration: 00:04:52

Posted by: dkaragiannis on 26-01-2014

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΤο πείραμα των δύο σχισμών καταδεικνύει την διπλή φύση του φωτός!!!!
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΤο πείραμα των δύο σχισμών (κβαντική φυσική)
Type