Έκθεση Εικαστικών Έργων (Μέρος ΙΙ) - Γυμνάσιο Ελεούσας - 25 Μαϊου 2022 - Επιμέλεια: Δήμητρα Γούση, Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

799 views

Duration: 00:14:43

Posted by: vmavr on 17-06-2022

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΈκθεση Εικαστικών Έργων (Μέρος ΙΙ) - Γυμνάσιο Ελεούσας - 25 Μαϊου 2022 - Δημιουργία 3d Graffiti & Wall Graffiti - Επιμέλεια: Δήμητρα Γούση, Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΈκθεση Εικαστικών Έργων (Μέρος ΙΙ) - Γυμνάσιο Ελεούσας - 25 Μαϊου 2022 - Επιμέλεια: Δήμητρα Γούση, Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών
Type