με τη ματιά του σήμερα

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

0 views

Duration: 00:05:43

Posted by: charisofia on 08-02-2022

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΔυδτυχώς, ο ρατσισμός είναι πάντα εδώ. Σύνδεση του αποτρόπαιου εγκλήματος του ολακαυτώματος με τη σημερινή εποχή.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
Titleμε τη ματιά του σήμερα
Type