Κυκλοφορικό σύστημα- Καρδιά (δομή & λειτουργία) [Α΄Λυκείου]

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1188 views

Duration: 00:02:34

Posted by: geortsolbio on 26-01-2015

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΜυοκάρδιο, ανατομία καρδιάς, κύκλος της καρδιάς, (αυτορ)ρύθμιση καρδιακής λειτουργίας.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΚυκλοφορικό σύστημα- Καρδιά (δομή & λειτουργία) [Α΄Λυκείου]
Type