Περιορισμοί στη λειτουργία των υπηρεσιών βίντεο

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 29 Ιουλίου εώς την Παρασκευή 2 Αυγούστου δε θα είναι δυνατή η ανάρτηση νέων βίντεο, καθώς θα λάβουν χώρα εργασίες αναβάθμισης της υπηρεσίας. Επίσης είναι πιθανό  να μην είναι διαθέσιμη η υπηρεσία για σύντομα χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που οι εργασίες θα ολοκληρωθούν νωρίτερα, η υπηρεσία θα είναι πλήρως διαθέσιμη πριν το τέλος της εβδομάδας.

Ευχαριστούμε για την κατονόηση.