Περιορισμοί στην λειτουργία των υπηρεσιών βίντεο.

Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε εφαρμογή περιορισμοί στην λειτουργία των υπηρεσιών βίντεο λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Η υπηρεσίες βίντεο θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία με την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων το συντομότερο δυνατόν.

Ευχαριστούμε για την κατονόηση.