Ομάδες

Ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία ή περισσότερες ομάδες βίντεο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί μία συλλογή από βίντεο τα οποία είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα και διαθέτουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγμα τη θεματολογία τους, το ότι αφορούν σε ένα συγκεκριμένο σχολείο κλπ. Σε κάθε ομάδα μπορούν να εγγραφούν και άλλοι χρήστες και να προσθέτουν βίντεο, εφόσον τους το επιτρέψει ο δημιουργός της ομάδας. Επίσης, τα περιεχόμενα μιας ομάδας μπορεί να είναι ορατά σε όλους ή μόνο στους συμμετέχοντες σε αυτή.


Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, πατήστε στην επιλογή “Οι σελίδες μου”, αφού συνδεθείτε. Οι διαθέσιμες ομάδες φαίνονται παρακάτω. Μπορείτε να αναζητήσετε μια ομάδα με βάση το όνομά της.


Ομάδα Περιγραφή Στοιχεία Ιδιοκτήτης Ημερομηνία
etwinning webinars Webinars σχετικά με το περιβάλλον του δικτύου etwinning και εργαλεία web 2.0 χρήσιμα στα έργα. 1 cbitsis 04/03/2014 - 22:27
european school radio ### 3 mkontaxi 04/04/2014 - 00:47
European School Radio European School Radio 0 9050084 07/04/2022 - 13:33
European School Radio - Podcast Είναι το αρχείο εκπομπών και σποτ που έχουν δημιουργήσει τα σχολεία που συμμετέχουν στο European School Radio και έχουν μεταδοθεί ήδη στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα. 209 esradio 30/12/2013 - 19:41
Fezoula Hamdi Fezoula Hamdi 2 hfezoula 13/12/2021 - 17:23
GymRentinas Η ομάδα του Γυμνασίου Ρεντίνας στον Σταυρό Θεσσαλονίκης 6 gymrenti 07/03/2017 - 20:44
LOGO - MicroworldsPro Εφαρμογές και Παραδείγματα στο περιβάλλον προγραμματισμού MicroworldsPro και τη γλώσσα LOGO 4 mlagoud 19/08/2014 - 00:11
Mine Τα δικά μου video 0 vvoulgari 08/01/2014 - 19:32
Project Video από τις εργασίες στο πλαίσιο του Project 0 sdedelta 07/12/2014 - 11:03
retro games (τα θυμάστε;) προσθέστε και τα δικά σας. 2 dolgyras 14/12/2020 - 17:19

Σελίδες