Ομάδες

Ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία ή περισσότερες ομάδες βίντεο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί μία συλλογή από βίντεο τα οποία είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα και διαθέτουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγμα τη θεματολογία τους, το ότι αφορούν σε ένα συγκεκριμένο σχολείο κλπ. Σε κάθε ομάδα μπορούν να εγγραφούν και άλλοι χρήστες και να προσθέτουν βίντεο, εφόσον τους το επιτρέψει ο δημιουργός της ομάδας. Επίσης, τα περιεχόμενα μιας ομάδας μπορεί να είναι ορατά σε όλους ή μόνο στους συμμετέχοντες σε αυτή.


Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, πατήστε στην επιλογή “Οι σελίδες μου”, αφού συνδεθείτε. Οι διαθέσιμες ομάδες φαίνονται παρακάτω. Μπορείτε να αναζητήσετε μια ομάδα με βάση το όνομά της.


Ομάδα Περιγραφή Στοιχεία Ιδιοκτήτης Ημερομηνία
Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (Γιαννόπουλος) Μαθηματικά Α' Γυμνασίου 4 pgianno 20/12/2020 - 20:32
μαθησιακά αντικείμενα για νηπιαγωγείο, με διαδραστικά χαρακτηριστικά 0 irinim 13/05/2024 - 14:02
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ .... ΜΑΖΙ !!! Έργο eTwinning 2019-2020 1 sofimourat 28/04/2020 - 21:08
Μουσεία Εκπαιδευτικές εκδρομές σε Μουσεία 1 geapostoli 06/06/2017 - 01:46
Μουσική Α Γυμνασίου Βίντεο για την Α Γυμνασίου 12 sarlis 12/04/2021 - 02:56
Μουσικό Σχολείο Ξάνθης Οι εκπομπές στο European School Radio 4 eloikonom 20/03/2015 - 21:54
Νηπ/γειο Μεγαλοχωρίου Τα video μας 0 nipmegaltri 20/03/2023 - 19:36
Νηπιαγωγείο Αντιρρίου Εδώ θα αναρτώνται βίντεο που δημιουργούνται στα πλαίσια των προγραμμάτων του σχολείου μας. 0 ovasiliki 30/09/2021 - 19:53
Νηπιαγωγείο Βάρης Σύρος Δράσεις του Νηπιαγωγείου μας 0 fedra 27/02/2022 - 13:03
Νηπιαγωγείο Κ. Ζευγαρακίου Οι στιγμές μας στην τάξη.... 6 nipkzaev 03/11/2023 - 03:20

Σελίδες