Ομάδες

Ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία ή περισσότερες ομάδες βίντεο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί μία συλλογή από βίντεο τα οποία είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα και διαθέτουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγμα τη θεματολογία τους, το ότι αφορούν σε ένα συγκεκριμένο σχολείο κλπ. Σε κάθε ομάδα μπορούν να εγγραφούν και άλλοι χρήστες και να προσθέτουν βίντεο, εφόσον τους το επιτρέψει ο δημιουργός της ομάδας. Επίσης, τα περιεχόμενα μιας ομάδας μπορεί να είναι ορατά σε όλους ή μόνο στους συμμετέχοντες σε αυτή.


Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, πατήστε στην επιλογή “Οι σελίδες μου”, αφού συνδεθείτε. Οι διαθέσιμες ομάδες φαίνονται παρακάτω. Μπορείτε να αναζητήσετε μια ομάδα με βάση το όνομά της.


Ομάδα Περιγραφή Στοιχεία Ιδιοκτήτης Ημερομηνία
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΑΛΩΣ Ραδιοφωνικές εκπομπές των 4ου & 50ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου - ΤΑΛΩΣ 5 apassisis 13/02/2017 - 16:46
δημοτικο δημοτικο 1 etsakili 28/11/2013 - 20:59
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους Εκπαιδευτικές δράσεις και video του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, διαθέσιμες για εκπαιδευτικούς και μαθητές. 1 lazarosasmis 23/11/2021 - 22:24
ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΜΑΘΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Παιχνίδι γνώσεων στο μάθημα Μικροβιολογία εργαστήριο του Α εξαμήνου του ΔΙΕΚ Ευόσμου. Στόχος του παιχνιδιού είναι η ανατροφοδότηση στη διδαχθείσα ύλη που έγινε μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με τρόπο διασκεδαστικό. 0 mbompou 11/11/2020 - 14:36
Δίκτυα ΙΙ Μάθημα πανελληνίων 0 garidasjohn 26/02/2015 - 17:11
δοκιμαστική ομάδα δοκιμαστική ομάδα για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης 1 netaecon 13/08/2015 - 15:15
Δοκιμαστική ομάδα Περιγραφή δικιμαστικής μονάδας 4 giannopk 24/02/2014 - 16:35
Δοκιμαστική ομάδα Α8 Δοκιμαστική ομάδα Α8 0 nickorfas 07/11/2014 - 17:52
Δοκιμαστικό Δοκιμαστικό 0 idouka 28/11/2013 - 21:14
Δοκιμαστικό-Παρουσιάσεις Α8.1 Σύντομα βίντεο από τις παρουσιάσεις κατά τις παρουσιάσεις της Α8.1 6 zouraris 29/04/2014 - 14:21

Σελίδες