28η Οκτωβρίου 1940

2 videos

5 subscribers

Posted by: gymperis on Thu, 05/05/2016 - 13:11

Collection description

Ταινία με θέμα "Το έπος του '40, η κατοχή και η Εθνική Αντίσταση μέσα από τον Ελληνικό Κινηματογράφο."

Collection permissions

Registered users can view collection's content and also add videos

You have to login in order to be able to register and view the content of this collection.