1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

0 videos

0 subscribers

Posted by: a1046947 on Sat, 28/03/2020 - 14:34

Collection description

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ ΤΚ 81400 Τηλέφωνο : 2254022494 Fax: 2254024595 Email : mail@1dim-myrin.les.sch.gr

Collection permissions

Registered users can view collection's content and also add videos

You have to login in order to be able to register and view the content of this collection.