5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

2 videos

0 subscribers

Posted by: 5gymkalm on Fri, 02/09/2022 - 03:52

Collection description

Η συγκεκριμένη ομάδα περιέχει βίντεο από προγράμματα είτε εθνικά είτε ευρωπαϊκά στα οποία συμμετέχει το σχολείο μας

Collection permissions

Everyone can view collection's videos

5gymkalm
1301 views
02-09-2022
00:01:21

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0