Επιμόρφωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη Συνήγορο του Παιδιού

0 videos

0 subscribers

Posted by: pekesthess on Wed, 10/02/2021 - 15:03

Collection description

Επιμόρφωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη Συνήγορο του Παιδιού Σε εφαρμογή ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας και σε συνεργασία με τη Συνήγορο του Παιδιού σας καλούμε σε επιμορφώσεις με γενικό θέμα «Τα δικαιώματα του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο». Την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 για τους Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 για τους Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διοργανωτής: ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας

Collection permissions

Only registered users can view collection's content

You have to login in order to be able to register and view the content of this collection.