ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

24 videos

0 subscribers

Posted by: geocharcha on Wed, 26/06/2019 - 23:53

Collection description

ΒΙΝΤΕΟ - ΔΡΑΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΑΡΧΑΝΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

Collection permissions

Registered users can view collection's content and also add videos

You have to login in order to be able to register and view the content of this collection.