Στατιστικά του: vod-new.sch.grAwstats Web Site
Τελευταία ανανέωση: 23 Ιούλ 2018 - 00:50
Περίοδος αναφοράς:

Κλείσιμο παραθύρου
 
Απαιτούμενα αλλά χωρίς να βρεθούν URL (Κώδικας HTTP 404)  
URL (91)Συμβάντα ΣφαλμάτωνΑναφορείς
/sites/default/files/styles/thumbnail/public/media-mediamosa/x1RTfgVrVPeJPZgZMvbekEJj.jpg19,054-
/sites/default/files/styles/thumbnail/public/media-mediamosa/e2d3ElZfhVMNVXU4HWdmyxEk.jpg18,977https://www.sch.gr/
/sites/default/files/styles/thumbnail/public/media-mediamosa/F2WTFBokbpFIgyaIdeIILAQs.jpg18,852https://www.sch.gr/
/sites/default/files/styles/thumbnail/public/media-mediamosa/Y2YYYXGYWGVgYRfeLLgz2RA0.jpg18,791https://www.sch.gr/
/sites/default/files/styles/thumbnail/public/media-mediamosa/D1OJPxHhUIWejfIMSY5EIXTr.jpg17,749https://www.sch.gr/
/sites/default/files/styles/thumbnail/public/media-mediamosa/k1mMvVFEMPLYiRbMS3Kilimj.jpg12,791https://www.sch.gr/
/sites/default/files/styles/thumbnail/public/media-mediamosa/cZa5eOVWdXZ9KHDYZxaOwO7h.jpg10,928https://www.sch.gr/
/sites/default/files/styles/thumbnail/public/media-mediamosa/ffQFYgZgVBn7VU3dEDoBiYUf.jpg4,713https://www.sch.gr/
/sites/default/files/styles/thumbnail/public/media-mediamosa/q1qZycbct8TgFHHBmFfaLkp6.jpg2,164https://www.sch.gr/
/wp-login.php29-
/https://video.sch.gr/13-
http://video.sch.gr/asset/detail/h2YJRntSErbXhLkbVdkA2INW12-
http://video.sch.gr/asset/detail/Q1MRSUTiF4bhud7PHPHNoqHR12-
http://video.sch.gr/asset/detail/X2GMOdkDIFRaXLhWrZPSoPTK12-
http://video.sch.gr/asset/detail/D1XXedZWGcP6TfCXUrh6WOhk11-
http://video.sch.gr/asset/detail/K1ZgLVoReHhKaVQmhdfkTKm411-
http://video.sch.gr/asset/detail/T2QTJQRAbKgcuVQQ7kkwnOy411-
http://video.sch.gr/asset/detail/P1snBbRW4LWfZwUJdkZqN4nk11-
http://video.sch.gr/asset/detail/yDzjGdMRBPNUSbg87swOstYA11-
http://video.sch.gr/asset/detail/TFN5RmUUG8TMYQXadrZ6dsyU10-
/presentations_en9-
http://video.sch.gr/asset/detail/K1E3SvakhGwLiLLWeRS1TT6J9-
/video/view/715.html6https://www.sch.gr/about/parousiaseis-tou-psd-se-synedria-imer/
http://video.sch.gr/asset/detail/rOnpbPVWBDrXEBa8XRZCkefI4-
/_vti_inf.html4-
/video/iptv/6464https://www.sch.gr
/_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc3-
http://video.sch.gr/asset/detail/v1VNvdVRMoTqfKDXMY3vl28e3-
/node/index.php3https://video.sch.gr/index.php
/video/iptv/12743https://www.sch.gr
/apple-touch-icon.png3-
http://video.sch.gr/3-
/video/view/723.html3-
/video/view/720.html3https://www.sch.gr
http://video.sch.gr/asset/detail/q1sgp9StlKlbRR8WbIGTkbHY2-
/apple-touch-icon-precomposed.png2-
http://video.sch.gr/feeds/new.rss2-
http://video.sch.gr/presentations2-
http://video.sch.gr/rss.xml2-
http://video.sch.gr/asset/detail/Q1JsR6WMZTTVV5XchPJbaVFF2-
/asset/asset/detail/KThiNNJbVJRKlrMQsze3e1vq2-
//dbs.php2-
/browserconfig.xml2-
http://video.sch.gr/asset/detail/f2NpSpVlOXVMgZWysasRiY4R2-
//connectors/system/phpthumb.php2-
/asset/2-
/js/analytics.js2-
http://video.sch.gr/asset/detail/m2VeQcaVeRVMEJtiFOrNpYA22-
/js/faq.js2-
http://video.sch.gr/assets2-
https://video.sch.gr/asset/detail/Q1MRSUTiF4bhud7PHPHNoqHR1-
/sites/default/files/languages/el_JLzvtttwJQhEa-VovjAJngiCAVOruh-zeMB_-IZ9nu0.js1http://video.sch.gr/asset/detail/yOPBdbmxBGQeYhTfo1mltxGJ
//blog/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
/asset/asset/detail/o1a9pNQra7KXXbMOLkwCsxit1-
//cms/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
/sites/default/files/1http://www.sch.gr/
//site/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
//wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
/sites/default/files/info.php1-
/asset/:///mediamosa.sch.gr/mediafile/upload1https://video.sch.gr/asset/upload
//wp-includes/wlwmanifest.xml1-
/izom7.php1-
https://video.sch.gr/asset/detail/P1snBbRW4LWfZwUJdkZqN4nk1-
/asset/asset/detail/c14mZEYm6NDccuEXXYYjDAHw1-
/xvugryftbjuagvz.html1-
/css/faq.css1-
/ps.php1-
/asset/asset/detail/q1bXgUSQVJbmXPVEDS7TmCtF1-
/live.1-
/asset/asset/detail/zoFJ4VDbEOeVRXeNaOoL5sqQ1-
https://video.sch.gr/asset/detail/q1sgp9StlKlbRR8WbIGTkbHY1-
https://video.sch.gr/asset/detail/rOnpbPVWBDrXEBa8XRZCkefI1-
/up.php1-
/asset/asset/detail/u2fgNQbLMDSetZIOoSXMqat01-
/wtxsvhwmgpty.html1-
/loikfd.php1-
/mimetypes.php1-
/accesson7.php1-
/crossdomain.xml1-
https://video.sch.gr/asset/detail/o2SIYRSUcEZTJOnwDfkUcCD41-
/css/layout.css1-
/asset/asset/detail/LSbmgRXZYQBXaWQQrVxQGlp21-
/css/news-style.css1-
http://video.sch.gr/asset/detail/o2SIYRSUcEZTJOnwDfkUcCD41-
/sites/default/files/styles/1http://www.sch.gr/
/asset/asset/detail/P1NOpjMDcQY8gUQ7Eg5mIXHO1-
http://video.sch.gr/live1-
/payload.php1-
//wp/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
/pwd.html1-
/asset/asset/detail/t2RlWdbRTQfEUWjVaTlSEPm21-Advanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Created by awstats