"Η κάρτα που μου έστειλε"

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

42 views

Duration: 00:05:59

Posted by: mvaliaka on 08-02-2023

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΔύο έφηβα κορίτσια ανακαλύπτουν τυχαία το ημερολόγιο της πρόγιαγιάς τους και μαθαίνουν για την εβραίική καταγωγή της και την ιστορία της οικογένειάς της.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
Title"Η κάρτα που μου έστειλε"
Type