Πηγές Ρύπανσης του Νερού

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

6 views

Duration: 00:01:10

Posted by: koutenp on 19-01-2016

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΕκπαιδευτικό βίντεο για τις πηγές ρύπανσης του νερού. Για την Χημεία της Β' Γυμνασίου.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΠηγές Ρύπανσης του Νερού
Type