Ζάκυνθος

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1024 views

Duration: 00:02:36

Posted by: andriotis on 11-02-2023

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΕργασία δημιουργίας βιντεο-παρουσίασης με την εφαρμογή PowerPoint από τη μαθήτρια Μπάρτζα Φωτεινή-Ειρήνη (6ο Γυμν. Πετρούπολης, Β2) στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΖάκυνθος
Type