Καλικατζάρων Ιστορίες

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1056 views

Duration: 00:14:39

Posted by: 13dimvol on 22-12-2022

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΣτο βίντεο παρουσιάζεται ο χριστουγεννιάτικος μύθος των καλικάτζαρων μέσω του διδακτικού εργαλείου της αφηγηματικής μάθησης. Το βίντεο και το σχετικό υλικό δημιούργησαν οι μαθητές/-τριες της Δ τάξης του 13ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου (Δ1/Δ2) με την παιδαγωγική και τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών: Τσαλαβρέτα Ευαγγελίας και Τσακνάκη Ζωής.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΚαλικατζάρων Ιστορίες
Type