Ξέρεις πού είναι το παιδί σου στο Διαδίκτυο;

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

15620 views

Duration: 00:01:03

Posted by: cti-vod on 01-10-2015

ContributorIcelandic Telecommunications Company Siminn
Coverage
Related day of the year
CreatorSafer Internet Center SAFT, Ισλανδία
Date10 February 2015
DescriptionΒίντεο για την έκθεση των ανηλίκων σε πορνογραφικό περιεχόμενο, τζόγο και grooming στο Διαδίκτυο
Language
PublisherSafer Internet Hellas
Relation
RightsCopyright © SAFT Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε περαιτέρω δημοσίευση του βίντεο, πέραν της εσωτερικής ανάρτησής του στον server
Source
SubjectΠορνογραφία, τζόγος, grooming στο Διαδίκτυο
TitleΞέρεις πού είναι το παιδί σου στο Διαδίκτυο;
TypeMP4