Πείραμα επίδειξης :Ρύπανση από την καύση του πετρελαίου

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

5564 views

Duration: 00:01:12

Posted by: geocharcha on 19-06-2023

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΟι μαθητές/τριες διαπιστώνουν μέσα από το πείραμα τη ρύπανση που προκαλεί η καύση του πετρελαίου
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΠείραμα επίδειξης :Ρύπανση από την καύση του πετρελαίου
Type