Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 - Μέρος 2ο


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

2400 views

Duration: 02:23:58

Posted by: vodpk on 06-05-2014

ContributorΙΤΥΕ
Coverage
Related day of the year
CreatorΥπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Παιδείας & Θρησκευμάτων
Date15 April 2014
DescriptionΗμερίδα Διαβούλευσης των Υπουργείων Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Παιδείας & Θρησκευμάτων για το σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας λειτούργησαν δύο παράλληλα Θεματικά Εργαστήρια, που αφορούν
στις ακόλουθες κύριες προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος:
· Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
· Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση
Language
PublisherΠανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Relation
Rights
Source
SubjectΑνάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020
TitleΑνάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 - Μέρος 2ο
Type