Ξύπνα ειρήνη!


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

732 views

Duration: 00:06:33

Posted by: 2dimorop on 16-06-2022

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΧορευτικό δρώμενο - η φαινομενική επικράτηση του πολέμου έναντι της ειρήνης καταλήγει στη συμφιλίωση υμνώντας την αξία της συνεργασίας!
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΞύπνα ειρήνη!
Type