Ομάδα Μπορούμε / Φάκελος Σπατάλη τροφίμων #2


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

4229 views

Duration: 00:04:12

Posted by: vodpk on 11-12-2017

Contributor
Coverage
Related day of the year
CreatorWWF Hellas
Date
DescriptionΟ Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, συνιδρυτής του ΜΠΟΡΟΥΜΕ, μας μιλά για την σπατάλη στην Ελλάδα και δείχνει το δρόμο για μια πολύτιμη αλληλέγγυα πράξη στην οποία όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε ώστε να μην πάει "καμιά μερίδα χαμένη".
Language
PublisherWWF Hellas
Relation
RightsWWF Hellas
Source
Subjectσπατάλη τροφίμων
TitleΟμάδα Μπορούμε / Φάκελος Σπατάλη τροφίμων #2
Type