Οι περιπέτειες του Οδυσσέα, από τους μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης του 13ου Δημ.Σχολείου Βόλου

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

807 views

Duration: 00:17:00

Posted by: 13dimvol on 26-06-2023

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΟι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης του σχολείου, παρουσιάζουν με τη μορφή ψηφιακής αφήγησης τις περιπέτειες του Οδυσσέα. Έτσι γίνονται σχεδιαστές και δημιουργοί του δικού τους διδακτικού ψηφιακού υλικού. Διατρέχοντας μια σχολική χρονιά με το μάθημα της Ιστορίας - Μυθολογίας καταφέρνουν να μετασχηματίσουν τη γνώση σε ψηφιακή αφήγηση, δημιουργώντας διδακτικό υλικό.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΟι περιπέτειες του Οδυσσέα, από τους μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης του 13ου Δημ.Σχολείου Βόλου
Type