Ταξίδι στο Διάστημα


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

929 views

Duration: 00:04:18

Posted by: nipkitsi on 27-03-2022

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΤο βίντεο περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικό υλικό από τη υλοποίηση δραστηριοτήτων στα πλαίσια του Θεματικού κύκλου: Δημιουργώ και καινοτομώ-Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία (STEAM)
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΤαξίδι στο Διάστημα
Type