Αυγό με ελαστικότητα (2)

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1435 views

Duration: 00:01:16

Posted by: fbaloti on 21-05-2022

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΠείραμα από τον σχολικό Εργαστηριακό Οδηγό Χημείας Γ' γυμνασίου
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΑυγό με ελαστικότητα (2)
Type