Το πείραμα του Ερατοσθένη


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

595 views

Duration: 00:05:40

Posted by: dimxylok on 05-04-2023

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΔείχνει τη διαδικασία που ακολούθησαν τα παιδιά της Ε1 τάξης του σχολείου μας για την μέτρηση της περιφέρειας της γης σύμφωνα με την διαδικασία που ακολούθησε ο Ερατοσθένης.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΤο πείραμα του Ερατοσθένη
Type