Ήχος Κ, Γράμμα Κ, Τεχνητοί ήχοι από μέσα μεταφοράς ξηράς

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

972 views

Duration: 00:02:09

Posted by: magiroglou on 24-10-2021

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΔιάκριση φυσικών/τεχνητών ήχων, τεχνητοί ήχοι εκτός σπιτιού, μηχανές που κυλούν
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΉχος Κ, Γράμμα Κ, Τεχνητοί ήχοι από μέσα μεταφοράς ξηράς
Type