ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

376 views

Duration: 00:04:59

Posted by: zournask on 22-04-2024

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΣΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ g ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ
Type