Δέκα με τόνο

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1139 views

Duration: 00:09:02

Posted by: dimskot on 21-10-2014

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΗ ταινία μικρού μήκους με τη οποία το σχολείο μας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΔέκα με τόνο
Type